Meerwaarde polders Buijtenland van Rhoon

Het platteland dicht bij de stad biedt ook een stroom aan educatieve informatie voor jong en oud. Hoe worden gewassen geteeld, waar komt het vandaan, wat is de grondstof voor mijn dagelijks brood en portie friet met hamburger - kortom beleven en zien waar voedsel vandaan komt en wat er allemaal moet gebeuren vooraleer een boer zijn producten kan afzetten op de markt.

Daarom is de Polderdag in het lustrumjaar 2011 uitgebreid met een eerste editie van een "Scholendag". Door vooraf lespakketten (van het productschap voor de akker- en tuinbouw) uit te zetten op de basisscholen in Albrandswaard konden de diverse groepen zich voorbereiden op een dagje "de boer op". In de klassen werd in theorie uitgelegd hoe de gewassen groeien en waar ze voor bestemd zijn in speciale themalessen maar het geleerde spreekt pas echt tot de verbeelding wanneer het in de praktijk kan worden ervaren. 

In 2012 is er een vervolg op gegeven met nu als thema Polders Educatief om ook deze toegevoegde waarde van ons gebied te benadrukken. Lees er HIER meer over.

Voor de editie van 2014 zijn ook alle scholen in de kernen Poortugaal, Rhoon en Portland weer benaderd om deel te nemen aan de speciale scholendag op 20 juni, voorafgaand aan de Polderdag.In het kader van de 7e Polderdag-Rhoon worden acht groepen kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisischolen CBS Het Lichtpunt uit Portland en OBS Valckesteijn uit Poortugaal gastvrij ontvangen bij zes bedrijven in de polders.

De kinderen brengen werkbezoeken bij een vollegronds-groenteteler, bij twee akkerbouwbedrijven, een ponyfokkerij, een alpacaboerderij en de zorgboerderij. Zij doen dat natuurlijk op de fiets en hopen op mooi weer. Als het goed is weten de kinderen precies waar het overgaat, want in de weken daarvoor krijgen zij een aantal gerichte lessen die op de bedrijfsbezoeken zijn afgestemd.
Later maken de kinderen hierover een werkstuk.

Op zaterdag 21 juni kunnen de kinderen dan op de Polderdag vervolgens aan hun ouders en familie vertellen en laten zien wat er allemaal te beleven valt in dat fraaie en interessante polderlandschap.

 

Editie 2011

Van de eerste editie hieronder een korte impressie. Verder zijn er deze dag veel foto's gemaakt van de kinderen op de akkers en in de gebouwen bij de deelnemende boeren. De foto's zijn ondergebracht onder de tab "fotoalbums polders" . Kijk bij Polderdag - Scholendag voor de sfeerbeelden van de verschillende locaties. Verder staan er op de website van de Don Boscoschool een aantal albums:

 

Polderdag-scholendag in de polders van Rhoon, een groot succes.

150 Kinderen op bezoek bij de boeren en tuinders

Ondanks de dreiging van regen bleef het donderdagmiddag gelukkig droog en kwam de zon zelfs door. Dat maakte de bedrijfsbezoeken van de groepen 3, 4, 5 en 6 van de Don Boscoschool mede tot een groot succes. 150 Schoolkinderen bezochten in het kader van de vijfde polderdag vijf boerderijen en tuinderijen.

Na de voorbereidende lessen en informatie op school konden de kinderen in groepen van 20-30 leerlingen nu naar de boerderij of de tuinderij om in de praktijk te zien waar de aardappelen vandaan komen, hoe tuinbonen groeien, geplant en geoogst worden, wat tarwe is en hoe uien groeien. Zij hebben geleerd wat er van bieten wordt gemaakt en ga zo maar door. Zij kregen uitleg over het machinepark dat nodig is om te zaaien, te planten en te oogsten, over het onderhoud en verzorging van de gewassen.

Aardappelen, uien, maar ook bonenzaad en tarweplantjes vonden gretig aftrek bij de kinderen. De kinderen vonden het interessant om te weten waar de patat en de chips vandaan komen. Die chips lieten zij zich ter plekke goed smaken. Het was nog te vroeg voor de peren en de appels. Dat leer je dan ook als je ze ziet hangen.

De boeren en tuinders hebben dit evenement als bijzonder geslaagd ervaren. Een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de " juffen" en ouders/begeleiders was het een interessante middag. Alleen begrijpt de laatste groep niet waarom dit allemaal moet verdwijnen en plaats moet maken voor natuur.

Onze dank gaat uit aan Sjaan van de Poll van de Don Boscoschool en alle andere begeleiders/sters, maar vooral aan de gastheren en gastvrouwen:

  • Leo en Cocky Kooiman van De Koedood 25
  • Wiard en Ad Visser van De Buytenhof , Rijsdijk 98
  • Hans en Ria Klerk van de Essendijk 9
  • Henk en Jolanda van der Linden van de Oudeweg 2
  • Gert en Ellen van Herk van de Essendijk 7

En niet te vergeten de diverse kinderen van de boeren en tuinders.

Comité Polderdag Rhoon.

9 juni 2011