Kunststoelen Project

Kunststoelen Project Kunstkring Albrandswaard

Op zaterdag 25 juni 2011 wordt voor de vijfde keer de Polderdag georganiseerd door de boeren en bewoners in het buitengebied van de gemeente Albrandswaard. Dit gebied is 10 jaar geleden aangewezen om getransformeerd te worden tot een natuur en recreatie gebied ter compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Ondanks het feit dat de natuur compensatie ondertussen onder druk van de E.U al is gerealiseerd in zee, heeft de provincie besloten dat het project alsnog door moet gaan. Maar nu als recreatiegebied voor de inwoners van de regio Rotterdam.

De boeren en bewoners in het gebied hebben grote bezwaren tegen dit plan, en willen met de polderdag de mensen uit de regio laten zien dat het een uniek landbouwgebied is. Deze dag is om het publiek kennis te laten maken met de landbouw in al zijn facetten, de educatieve waarde ervan te laten zien en uitleg te geven over hun eigen plan 'de boerenvariant'

In dit plan wordt duidelijk gemaakt, dat in de huidige vorm en met het slim inpassen van enkele nieuw aan te leggen wandel-, fiets- en ruiterpaden het gebied ontsloten kan worden. Zodat optimaal gerecreëerd kan worden, er oog is voor de natuur en biodiverstiteit en recht wordt gedaan aan dit cultuurhistorisch erfgoed.

En dat het dus niet noodzakelijk is om de polders op de schop te gooien.

Geef die boer een stoel

De kunstenaars van de Kunstkring Albrandswaard ondersteunen het behoud van dit erfgoed en exposeren tijdens deze Polderdag met "kunststoelen", onder het motto:

 'we blijven zitten waar we zitten'

Vanaf de Polderdag tot de oogsttijd kunt u bij de boerenbedrijven en door de polders heen KUNSTSTOELEN ontdekken. En zo door de maanden heen de wisseling van de seizoenen meemaken en ondervinden wat er in de polders aan gewassen groeit en bloeit, en wat dat doet met de kunststoelen.

U kunt er deze zomer naar kijken, er bij een aantal plaats op nemen om te genieten van de polders of ermee op de foto gaan.

Kunststoelen & Fotowedstrijd

Op de plattegrond van de Polderdag 2011 worden de locaties waar de "Kunststoelen" staan met rode sterren bij benadering weergegeven. De stoelen zullen de komende tijd tot 1 september het landschap blijven sieren en er is ook een fotowedstrijd aan verbonden (zie ook de website van de Kunstkring - kopje Kunststoelen > fotowedstrijd)

De mooiste, meest creatieve of kunstzinnige foto van een stoel in het landschap zal worden beloond met een workshop keramiek bij Judith van Es. Daarnaast zijn er nog wat waardebonnen te verdienen bij de jury die gevormd wordt door een drietal kunstenaars.

Meer info:        www.kunstkring-albrandswaard.nl           (zie tab "Kunststoelen")

Stoelen die zijn opgesteld (locatie bij benadering)

2011KS Fotoserie1a 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • "In het riet zie je me niet" - tussen Essendijk 34 & 40 langs de sloot
 • "Barkoe" - in de "eeuwkant" langs de Schenkeldijk / hoek Essendijk
 • "Gouden Klompen" - bij Henk van der Linden, Oudeweg 2
 • "Kikker" - voor boerderij Kooijman, Koedood 29
 • "Stoel voor De Hoge Heren" - in de tarwe van Boer langs de Achterweg
 • "Gedachte aan Japan" - in de tarwe bij de Portlandt hoeve langs de Blindeweg 

 

2011KS Fotoserie2_625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • "Ceramic Red is My Dream" - bij boerderij De Koning, Essendijk 7a
 • "Schopstoel" - Blindeweg Zegenpolder (richting Schenkeldijk)
 • "De Boer...prettig gestoeld" - met meerdere schilderijen op "De Buytenhof", Rijsdijk 98
 • "Groene Asperge Stoel" - Voortuin "de Vossenburg: , Korteweg 4
 • "Van de koe of van de fabriek" - tegenover Het Weegje 3, melkveehouderij Noordzij
 • "Suzan" - op de tuinderij in het land bij van Herk, Essendijk 9

 

2011KS Fotoserie 3 compleet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • "Place to Rest" - staat op de Buytenhof , Rijsdijk 98
 • "Abrace Me" - staat op de Vossenburg, Korteweg 4
 • "Stoel Aardappels" - staat halverweg de Blindeweg tussen leidingenstraat en Koedood
 • "Kudde Schopstoelen" - staan op de Molenpolderse Zeedijk, dijkoversteek Korteweg/Veerweg
 • "Stoel der Zuchten" - bij Fam.de Klerk aan de Essendijk 9a
 • "Stoel voor Theo Jansen" - staat in de Vlasakker aan de Lageweg

wordt vervolgd . . . . .

2011ks bedankje_625