Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

Raadsbesluiten, Memo's en Brieven

Een verzameling met allerhande vormen van "steun" aan de Albrandswaardse Variant, de Boerenvariant en andere plannen die instaan voor het behoud van ons cultureel erfgoed en de uitvoerders daarvan : de boeren.

Echter, veel ervan was van vóór de Gemeenteraadsverkiezingen en de ruggen bleken, onder de dreiging van een provinciaal inpassingsplan, minder recht dan gedacht. En dat is natuurlijk jammer voor de bewoners, boeren en belanghebbenden. Die steeds door de politiek gemaand werden tot praten en overleg "want het komt wel goed, wij hebben de regie en het laatste woord" en hierin zeer teleurgesteld werden.

Een greep uit "het geen daden maar woorden bestand" :

- de behandeling van de plannen in de Tweede Kamer en de verslaggeving daarvan die voor Klein Molekamp aanleiding was een motie in te dienen

- de samenvatting daarvan door PPA voor uitleg aan de gemeenteraad

- pleidooi van EVA voor een Albrandswaardse Variant PLUS

- motie alle partijen voor ruimte agrarische bedrijven

- brief van B & W naar overheden zich te houden aan de raadsmotie

- uitwerking motie & draagvlak door het PPA

- een oproep tot actie van Bert Euser

- motie unaniem onderschreven door raad over Albrandswaardse Variant + agrarische invulling

En dan komen we na alle eerdere beloftes en verkiezingsleuzen dat minimaal de Albrandswaardse Variant de basis zal zijn voor het bestemmingsplan tot dit resultaat:

- vaststelling naamswijziging naar Het Buijtenland van Rhoon