Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

Gif lekt al jaren ongecontroleerd de polders in

Map gifstort rhoon

De gifstort bij Rhoon die al jarenlang de polder in sijpelt blijft de bewoners bezig houden. Zolang er geen kikkers met 2 koppen of vissen met 3 staarten zwemmen en het gif niet aantoonbaar richting Rotterdam-Zuid stroomt is er geen haast geboden zo lijkt het.  En wat dan nog: dat soort mutanten zou prachtig scoren onder de noemer "nieuwe natuur".

gifstort rhoon oliefilm op waterOok in het blad "Rond Griend en Polder", uitgave december j.l. van de Carnisse Grienden,  laat een foto van een olie-achtige substantie op het water langs de betreffende dijk zien dat het ernst is. En het feit dat men boer Johan Kort geadviseerd heeft om geen baggerspecie en materiaal op zijn land te ontvangen bij het slootonderhoud is ook een duidelijk signaal dat het mis is.

Jarenlang is er niet "gemonitord" zoals dat zo mooi heet. Er zou "iemand" de peilbuizen hebben moeten controleren op de aanwezigheid van gif, de concentratie, stroom van het grondwater, lekken naar de polder etc. maar dat is men vergeten. Pas het laatste jaar is er serieus aandacht voor het probleem gekomen nu maatschappelijke groeperingen dreigden alle plannen rond de ontpoldering tegen te werken indien niet eerst aan een basisafspraak werd voldaan : opruimen die zaak.

Er werd over gesproken en er werden harde afspraken op papier gezet. De Provinciale Propagandakrant meldde op de voorpagina dat het allemaal geregeld zou worden. En ook de minister vertelde bij kamervragen (zie punt 4) dat de opruiming voor 2008 geregeld zou worden. Er was namelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging. Ze spreekt van vuilnis en oliehoudend afval maar er zit veel meer tussen.

Echter, behalve praten, onderzoeken en rapporten is er nog niets wezenlijks beslist en lekt het rustig verder. Er is een onderzoek gedaan door T&W dat op verschillende avonden aan bewoners en "stakeholders" ss gepresenteerd. Wat er precies in de grond zit is onbekend, er zijn verhalen van vaten die door zouden (gaan) lekken met zwaar chemisch afval. De petrochemie was in die jaren in opkomst en men keek niet zo nauw of wist het lange termijn gevaar niet.

gifstort rhoon troebele substantieMaar volgens de "kenners" dus geen gevaar en reden tot ongerustheid. Het lekt "gecontroleerd' en ze gaan dat nog beter beheersen. Geen paniek derhalve. Behalve dan bij de betrokkenen rond het Havendam gebied, die willen graag een afdoende oplossing. Namelijk, zoals ook de eerste insteek van het PPA altijd was : eerst die gifbelt weg, dan pas praten over het landschapspark. Ze worden nu uitgenodigd voor Ronde tafelgesprekken maar dat moeten er vooral weer niet teveel zijn, dat is niet goed voor het proces. Dus mogen er maar een paar meepraten. Er is duidelijk ontevredenheid bij de betrokkenen en twijfels over de plannen, het nut en de insteek. . .

Vervolg . . .

Het is inmiddels ruim een half jaar verder en het voorjaar is niet gehaald. Maar op 29 juni 2011 is er nu een avond voorzien waarop de provincie, als gast van de gemeente, een uitleg zal geven over de stand van zaken tot op heden. Dit is de uitnodiging hiervoor.

In de tussentijd hebben bewoners en belanghebbenden niet stil gezeten. Een van de verontruste bewoners van de havendam (R. Simons) heeft de gemeente en burgemeester diverse mails en brieven toegezonden. En toen daarop niet (of naar zijn mening onvolledig) op geantwoord is heeft deze bewoner de ombudsman en zijn rechtsbijstand opgeroepen hem terzijde te staan. Deze acties en de dreiging met een rechtgang heeft bij de gemeente een reactie losgemaakt. Deze reactie aan de bewoner Simons en het verzoek om de burgemeester voortaan met rust te laten kunt teruglezen door op DEZE LINK te klikken.

Daarnaast blijft ook het PPA de vinger aan de pols houden.Deze heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat eerst de gifbelt moet worden opgeruimd en dat er dan pas over een eventuele andere invulling van de polders gesproken kan worden. Voor het PPA heeft Albert van der Sluis daarom het saneringsadvies tegemn het licht gehouden en er zijn mening overgegeven. Klik hiervoor op DEZE BIJLAGE

De avond van 29 juni is inmiddels geweest en het conceptverslag daarvan vindt u HIER weergegeven. Daar is gesproken over diverse zaken en met het verslag is ook een uitnodiging voor een vervolgvergadering (vreemd genoeg alleen voor de bewoners, de andere aanwezigen van deze avonden worden blijkbaar niet voor vol aangezien) meegezonden. Dezezal plaatsvinden op donderdag 15 september.

Verder ook een aantal situatieschetsen meegezonden waarop aangegeven hoe het is met de vervuiling en welke soort rond de verschillende meetpunten:

Mocht er vanuit deze vergadering nog nieuws de polder in lekken dan kunt u dat uiteraard hier of in de polderkolder teruglezen.

Wordt vervolgd.....