Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

PolderLeaks, lekkende informatie

Omdat er op allerlei manieren zaken versluierd, niet besproken, niet openbaar gemaakt, verdonkeremaand en aan het grote publiek onthouden worden is een nieuw onderdeel aan deze website toegevoegd onder de noemer 'PolderLeaks".

Hans Brinker Madurodam : Doel ervan is de mensen op de hoogte te houden van toezeggingen en beloften uit het verleden, afspraken die niet nagekomen worden, moties en besluiten die niet of slechts deels worden uitgevoerd en opgevolgd kortom, het transparant houden van alle zaken die met de ontwikkelingen in en rond onze polders te maken hebben.

In de hoop dat ze zullen bijdragen aan een "objectieve" beeldvorming van hoe de politiek zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal met uw belangen en belastinggeld omgaat.

De introductie van PolderLeaks werd in het AD/RD als volgt weergegeven middels een interview dat u onder voorgaande link kunt teruglezen.

Mocht u materiaal hebben waarvan u denkt dat het "geheim" gehouden wordt maar wel van wezenlijk belang voor de toekomst van ons woon- , werk-, en leefgebied, stuur het dan in naar wwarnaar@kabelfoon.nl .

Uiteraard zal ik uw inzendingen vertrouwelijk behandelen en (voorzover mogelijk of gewenst) anoniem maken.

Zie het submenu links voor de onderwerpen tot op heden.