Landschapsschilderij, Walk of Fame en plaquettes

Driepolderpunt - Schenkeldijk

Op het punt waar de 3 polders te weten Zegenpolder, Molenpolder en Portlandpolder op elkaar aansluiten is vorig jaar op de Polderdag een landschapsschilderij onthuld door Alexander Pechtold. Het vormt de omlijsting van onze polders en draagt de titel "onze polders een plaatje"

  • Op 26 juni 2010 is hier een plaquette onthuld met daarop teksten en signatuur van lopers van de "Walk of Fame", de polderwandeling die een aantal bekende nederlanders met een link naar de Rhoonse polders, hebben gemaakt
  • Tezelfder tijd is daar ook een rust- en overdenkingspunt geschonken in de vorm van een bank. Deze is geplaatst door de Carnise Grienden en geeft de bezoekers een mooi uitkijkpunt tijdens hun wandel-of fietsroute door de polders.
  • Het Driepolderpunt is opgenomen in de wandelroutes (Akkerpad en Vossenpad) en ook de deelnemers aan de fietsroutes zullen langs dit punt komen.

 

Tijdens de ingebruikstelling van het Driepolderpunt op 26 juni, de onthulling van de plaquette en het "inzitten" van de door De Carnisse Grienden geschonken bank door drie van de oudste polder-ingezetenen, sprak de voorzitter van DCG  de aanwezigen toe. In zijn betoog gaf Henk Zuidam een reactieve aanwijzing voor dit punt, zoals de provincie dat over het bestemmingsplan van de polder heeft gedaan. De diepere gedachte achter deze aanwijzing kunt u HIER teruglezen.

Monument oprichting LandschapsschildeirjIn de aanloop naar de Polderdag 2009 is door de bewoners een "landschapsmonument" opgebouwd in de vorm van een schilderij dat de achterliggende polders omlijst. Een levend plaatje dat met de seizoenen mee elke minuut van de dag verandert van zowel kleur als achtergrond. Ter herinnering aan een landschap dat verloren dreigt te gaan en om de mensen ervan te doordringen wat we aan de waanzin van de dag, nieuwe natuur, opofferen. Een evenwichtig eeuwenoud landschap, gemaakt en gratis onderhouden door de boeren en bewoners.  Hetgeen we voorgoed kapot willen maken voor de generaties na ons .....

Onthulling Landschapsschilderij door Alexander Pechtold

Walk of Fame Alexander PechtoldTijdens de 3e editie van de Polderdag, 4 juli 2009, was er een bijzondere moment dat extra aandacht en bezoekers genereerde in het gebied. Om 10:00 uur was daar het bezoek van D'66 voorman Alexander Pechtold aan de polders. Vanaf de Vossenburg, waar hij op de buitenmarkt in gesprek ging met de bezoekers en standhouders daar, wandelde hij met een hele schare politici en belangstellenden over de Molenpolderse Zeedijk, de enige grasdijk, naar de Schenkeldijk. Op de kruising van deze twee dijklichamen hebben bewoners en boeren van Albrandswaard namelijk een kunstwerk opgericht, voorstellende de omlijsting van een "levend' landschapsschilderij. Dit biedt een "plaatje" van de achterliggende Portlandpolder met daarin de steeds wisselende kleuren van de seizoenen en gewassen met daarboven de afwisseling van de luchten boven het gebied. Dit "landmark" van rust en ruimte is door de heer Pechtold, met een korte overdenking over zijn jeugdjaren in Rhoon en het gebied, onthuld. Samen met zijn kinderen en die van burgemeester Harald Bergman werd een vlinderstrik ontknoopt en daarmee het "monument" in gebruik gesteld.

Waarna het hele gezelschap per paard en wagen of lopend weer terug ging naar de Vossenburg om dit officiële gedeelte af te sluiten.

Bezoek en Walk of Fame door Hendrik-Jan Klein Molekamp

Walk of Fame Jan-Hendrik Klein MolekampDe Polderwandeling, ook wel de Walk of Fame genoemd, van afgelopen zaterdag 17 oktober mag geslaagd worden genoemd. Het weer werkte mee en de boodschap die Jan Hendrik Klein Molekamp, speciale gast en spreker tijdens deze dag, de aanwezigen meegaf was duidelijk: niet opgeven en probeer dit waardevolle cultuurlandschap zo te houden!

Klein Molekamp was voorheen lid van de Tweede Kamer voor de VVD en afkomstig uit Rhoon. Hij is vooral bekend geworden door in april 2002 een motie in te dienen, die moest garanderen dat de polders bij Rhoon in elk geval voor een deel behouden en bewerkt moesten blijven worden door de "makers" ervan : de boeren. Een motie, die weliswaar is aangenomen maar daarna door allerlei wijzigingen van de tekst aan kracht heeft ingeboet. Echter, de intentie en geest daarvan leeft nog steeds voort bij zowel de Gemeente als de bewoners en belanghebbenden.

Tegenwoordig is Jan-Hendrik burgemeester van Rozendaal, een dorp in de buurt van Arnhem. De "opdracht" die hij bij zijn benoeming meekreeg luidde:  "Dit dorp is zo mooi dat je daar niets aan mag veranderen". Hij zou dat ook als boodschap over de polders van Albrandswaard willen meegeven. De wijk Essendael ervoer hij al als een dissonant van Vinex-orde. Waarom geen geleidelijke overgang van bebouwd dorp naar het polderlandschap. Een gemiste kans, temeer daar er ook nog eens flats aan de rand geprojecteerd staan. Staande bij het landschapsschilderij keek hij daarom ook liever richting de polders dan naar de andere kant, het dorp

Over de motie kon hij zich nog herinneren dat deze tot stand was gekomen omdat hij veel weerstand proefde tegen de PKB (Planologische Kern Beslissing) van de lokale politiek en de bevolking. Kern  ervan was zijn mening dat niet Den Haag daarin moest beslissen maar dat je dit soort zaken aan het lokale bestuur moest overlaten. Die kennen de regio, de cultuur en de lokale waarden.

De motie is toen niet goed opgevolgd, of in elk geval niet snel genoeg om "het momentum" optimaal te benutten. Twee voorbeelden in zijn optiek, waarbij Albrandswaard het directe voordeel heeft laten lopen:

  • De directe vertaling en invulling van de motie, later grotendeels vastgelegd in de Albrandswaardse Variant, heeft te lang op zich laten wachten.
  • De tijd om grond aan te kopen is destijds niet benut. Er lagen toen mogelijkheden, nu het landschap en de invulling veranderd is, is het ook daarvoor te laat.

 

Hij had ook nog een niet onbelangrijke boodschap voor Alexander Pechtold, zijn voorganger van de  Polderwandeling. "Door op 4 juli zijn handtekening te zetten bij het monument heeft hij zich min of meer 'verplicht' om de ministers en overheden aan te sporen tot overleg, en in de geest van zijn motie de plannen uit te werken. Dus niet overgaan tot een 'aanwijzing' door de provincie, maar samen tot een consensus zien te komen. Pechtold zou daarom de regie in handen moeten nemen en de Tweede Kamer moeten wijzen op de naleving van de motie en zich niet de les laten lezen door de provincie"

Met een geanimeerde discussie tussen de aanwezigen en Jan Hendrik Klein Molekamp rond het landschapsmonument werd de bijeenkomst besloten. Onder een fraai najaarszonnetje, met een blik  over de geploegde voren en verderop de oogstwerkzaamheden, een beeld dat we moeten koesteren.

Walk of Fame Jan Brokken 29/11 

 

Dit land is door onze voorvaderen op het water gewonnen

Dijk na dijk, akker na akker, sloot na sloot vertelt het onze geschiedenis

Wie naar deze weids polders kijkt, kijkt diep in onze ziel

Iedere aantasting van dit landschap maakt iets van onszelf kapot

Jan Brokken

 

Walk of Fame Jan BrokkenDeze woorden sprak schrijver Jan Brokken uit tijdens zijn Walk of Fame afgelopen zondag 29 november. Als volgende in een rij bekende Nederlanders die een verleden of verwantschap hebben met de Rhoonse Polders, kwam hij "op Rhoon" om daar met een aantal geestverwanten een wandeling te maken naar het Landschapsschilderij aan de Schenkeldijk. Een statement dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Jan Brokken voert Rhoon dikwijls op in zijn romans en verhalen, onder andere in De provincie en Mijn kleine waanzin. Van 1952 tot 1970 woonde hij aan de Singel in Rhoon. Zijn vader, ds. J.C. Brokken, was van 1952 tot 1975 predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij herinnerde tijdens zijn inleiding dan ook aan zijn ervaringen die hij in de polders tussen Rhoon en Barendrecht had opgedaan. Niet alleen fietsend en later brommerend tegen de wind naar Barendrecht, maar ook het polderleven dat hij ervoer wanneer hij met zijn vader op huisbezoek ging in de polders. De mensen leefden daar ietwat geïsoleerd dus waren deze bezoeken een welkome afleiding en informatiebron. Later deed hij er ook zijn eerste werkervaring op met het rooien van aardappelen en andere gewassen.

Kijkend naar de lucht herinnerde hij zich ook de door hem beschreven zeven verschillende kleuren grijs in de wolken, die ook deze middag overdreven. Maar waar gelukkig ten tijde van de wandeling geen regen uit viel. 

Brokken las in zijn voordracht ook nog een deel voor uit zijn een na laatste roman In het huis van de dichter - ook hierin zijn de Rhoonse polders terug te lezen. In een vergelijking met de ervaringen die de Russische hoofdpersoon en vriend van Jan Brokken, de meesterpianist Youri Egorov, daarop maakte tussen de weidsheid in het stroomgebied van de Wolga en de ruimte die hij in deze polders terugzag.

Om daarna nog eenmaal zijn ode aan de polders te herhalen en zijn weg te vervolgen naar het Kasteel alwaar een voordracht in de serie "Kasteel literair" op het programma stond. Een memorabel moment met mooie woorden die we graag in ons opnemen en optimaal zullen uitdragen. In de hoop dat ook Den Haag ze ter harte wil nemen .....

Alle lopers van de Walk of Fame tenslotte zullen worden vereeuwigd en vastgelegd voor het nageslacht met hun signatuur en datum van deelname op de onderstaande plaquette bij het monument.....

 Walk of Fame plaquette

Walk of Fame plaquette met schilderij