Realisatie van deze dag

Een aantal betrokken inwoners van Albrandswaard heeft het initiatief genomen om de Polderdag op te zetten en te organiseren. Het is een kleine groep, vertegenwoordigende de agrariërs (Adjan Vos), de PPA (Thedie Binder), werkgroep de Kijvelanden (Plonie Rooimans) en de bewoners (Wim Gé Warnaar).

Slootje springen en struinen over de akkers

De beste manier volgens ons om mensen het gebied te laten kennen is om ze het te laten "beleven", en dat zal op verschillende manieren gebeuren:

o Wandeltochten dwars door het gebied langs de akkers en over boerenerven
o Met de fiets door het gebied en zo langs de verschillende bezienswaardigheden
o Een tochtje als passagier met paard en wagen door het gebied

Alle agrarische ondernemers en bewoners is gevraagd hun eigendom deze dag open te stellen. Tevens hebben een aantal andere aan de polder gerelateerde groeperingen hun interesse uitgesproken om de bezoekers te informeren over hun bemoeienissen en werkzaamheden in de polders. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Waterschap (waterbeheer), de jachtcombinatie (wildbeheer), de Vereniging Carnisse Grienden, het PPA (Platform Polders Albrandswaard) etc.
Op verschillende centraal gelegen boerderijen die zowel door de wandelaars als fietsers bezocht kunnen worden zullen deze zich presenteren aangevuld met de lokale activiteit van het bedrijf.

Zo zal zorgboerderij de Buytenhof deelnemen en laten zien hoe zij hun zorgtaken en agrarische activiteiten combineren. Maar ook andere nieuwe bedrijfsvormen die men dit gebied toedicht (naast zorg ook recreatie en educatie) zullen worden gepresenteerd. zoals op stoeterijen, pensionstallen en maneges.

Kortom, alles wat er geurt, kleurt en gebeurt in de polders zal voor iedereen te zien zijn.