Polderdag 2018 voorlopig in de ijskast !

zie het nieuwsbericht onderaan deze pagina

Volg de Napoleonroute, loop door akkers, oogst je maaltijd, pak een slootje, beleef de polders!

Dat is in het kort de opzet van de Polderdag op Midden-IJsselmonde. Op deze dag zetten boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Tal van activiteiten zijn daar georganiseerd om de mensen te laten zien, ruiken, voelen en beleven hoe mooi onze polders in hun huidige vorm zijn.

De Oudeweg in Rhoon - landweg in de aanwaspolderDe polders tussen Rhoon en Barendrecht staan volop in de picture en de pers. Als PKB* en compromis bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn er allerlei plannenmakers die een claim leggen op het gebied. Van golfbanen tot ruige natte natuur, van bouwplannen tot onder water zetten - alle scenario's zijn er afgelopen jaren op de bewoners en belanghebbenden losgelaten.

Daarom willen zij laten zien dat het gebied in de huidige opzet ook voldoende natuur- en recreatieve mogelijkheden heeft. Er is aandacht voor de historie en voor het ontstaan van de polders.

Het huidige gebruik door voornamelijk de boeren zal worden getoond, maar bijvoorbeeld wildbeheer en waterhuishouding zijn belangrijk voor het evenwicht in de polders. De nieuwe ontwikkelingen en verbreding in de landbouw zoals paardensport, recreatie, eductaie en zorg (zorgboerderij) kan men zelf ervaren.

Over de dijken, sloten en akkers zijn wandelpaden aangelegd zodat met kan struinen door de polders en voor hen die liever over gebaande wegen gaan zijn er fietsroutes uitgezet. Oude tijden herleven bij het historisch overzicht van tractoren en werktuigen en bij de expositie van de oudheidkamer. En wat te denken van de aanspanningen die door de polders rijden en waar u gratis een ritje mee kunt maken.

De dag zelf zal dit jaar in het teken staan van de lokale producten die in de regio geteeld worden voor het dagelijkse voedselpakket. Dit in combinatie met agrarisch natuurbeheer en de eeuwenlange symbiose die er is tussen de polders en de natuur. "Proef de Polders" is het thema - zowel de dieren uit de Grienden, Klein Profijt en Eendenkooi die komen fourageren in de polders, alswel het eten dat voor consumptie voor de omliggende steden geproduceerd als vorm van stadslandbouw. Zie ook het nieuwsbericht daarover.

Voorafgaande aan de "echte" Polderdag zullen ook schoolkinderen weer een bezoek aan de bedrijven brengen om de educatieve waarde van onze polders onder de aandacht te brengen. Gestart als project bij de vorige edite, krijgt dat nu vervolg onder de titel "Polders Educatief".

Het is een dag die mede mogelijk wordt gemaakt door de inzet van deelnemers, veel vrijwilligers en sponsoren die het beste voor hebben met ons buitengebied. En dat moeten we vooral zo proberen te behouden.

* PKB = Planologische Kern Beslissing

Laatste nieuws: In 2016 voorlopig nog geen Polderdag

Helaas zullen we deze zomer rond de langste dag geen Polderdag kunnen organiseren. De "spirit" is momenteel niet voldoende aanwezig gezien alle ontwikkelingen in en rond onze polders. De boeren bijvoorbeeld, zijn deze maand druk bezig om te proberen voor hun Boerenplan de zaken te regelen met de Provincie en Tweede Kamer. Twee tot … Lees meer »